تولید این شمش، نقطه عطفی در صنعت فولادسازی و شمش ریزی قطعات سنگین در کشور خواهد بود و نیاز صنایع بزرگ نیروگاهی کشور به واردات این محصول استراتژیک و ارزشمند را مرتفع خواهد کرد.

 

با توجه به وزن بالای محصول نهایی، شمش اولیه برای تولید این محصول، شمش 90 تن انتخاب شده است و از لحاظ وزنی این شمش، بزرگترین شمش تولید شده در تاریخ فولادسازی کشور می باشد. لذا هدف گذاری اصلی مجتمع صنعتی اسفراین، تولید شمش سنگین و بسیار تمیز از این گرید خاص می باشد و انحصار تولید این نوع شمش تا به امروز تنها در انحصار چند شرکت معدود واقع در چند کشور صنعتی خاص بوده است.

شافت(روتور) ژنراتور توربین، یکی از اجزای اصلی توربینهای تولید کننده نیروی الکتریکی به شمار می رود و با توجه به حساسیت بالای کاری این شافت، تولید محصول با کیفیت هم از نظر خواص مکانیکی و هم از نظر سطح تمیزی بالای فولاد، بسیار حائز اهمیت است.

می باشد که از نقطه نظر سطح تمیزی مورد انتظار، یکی از گریدهای بسیار خاص فولادی به شمار می رود و دستیابی به محصول نهایی با چنین سطح بالایی از کیفیت، مستلزم تولید شمش اولیه بسیار تمیز از نظر حداقل میزان ناخالصی و عناصر مضر در فولاد می باشد.

تولید این شمش، نقطه عطفی در صنعت فولادسازی و شمش ریزی قطعات سنگین در کشور خواهد بود و نیاز صنایع بزرگ نیروگاهی کشور به واردات این محصول استراتژیک و ارزشمند را مرتفع خواهد کرد.

با توجه به وزن بالای محصول نهایی، شمش اولیه برای تولید این محصول، شمش 90 تن انتخاب شده است و از لحاظ وزنی این شمش، بزرگترین شمش تولید شده در تاریخ فولادسازی کشور می باشد. لذا هدف گذاری اصلی مجتمع صنعتی اسفراین، تولید شمش سنگین و بسیار تمیز از این گرید خاص می باشد و انحصار تولید این نوع شمش تا به امروز تنها در انحصار چند شرکت معدود واقع در چند کشور صنعتی خاص بوده است.

شافت(روتور) ژنراتور توربین، یکی از اجزای اصلی توربینهای تولید کننده نیروی الکتریکی به شمار می رود و با توجه به حساسیت بالای کاری این شافت، تولید محصول با کیفیت هم از نظر خواص مکانیکی و هم از نظر سطح تمیزی بالای فولاد، بسیار حائز اهمیت است.

گرید مورد استفاده در تولید این شافت، گرید 26NiCrMoV14-5 می باشد که از نقطه نظر سطح تمیزی مورد انتظار، یکی از گریدهای بسیار خاص فولادی به شمار می رود و دستیابی به محصول نهایی با چنین سطح بالایی از کیفیت، مستلزم تولید شمش اولیه بسیار تمیز از نظر حداقل میزان ناخالصی و عناصر مضر در فولاد می باشد

blog-banner-image