دکتر حسین پور نماینده مردم شریف اسفراین و هیأت همراه به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، از مجتمع صنعتی اسفراین بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند کار و محصولات تولید شده در این مجموعه عظیم صنعتی قرار گرفتند.

دکتر حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن با اشاره به روند رو به رشد شاخصهای کمی و کیفی مجتمع صنعتی اسفراین و کیفیت بالای محصولات تولید شده در این مجتمع، این مجموعه عظیم صنعتی را مجموعه ای پر خیر و برکت در سطح شهرستان و نیروی محرکه بسیاری از صنایع در کشور عنوان کرد و با ابراز خرسندی از رشد و ترقی انجام شده در این مجموعه گفت: مجتمع صنعتی اسفراین با فراهم کردن بسترهای لازم، زمینه ایجاد صنایع پایین دستی و با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به رونق تولید و ایجاد فرصتهای اشتغال بیشتر برای مردم شهرستان کمک خواهد نمود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و فرمایشات مقام معظم رهبری، بر رونق و جهش تولید با قدرت و صلابت بیشتر در این مجموعه تأکید کرد و نسبت به رفع موانع و بازنگری قوانین، قول مساعد داد.

دکتر حسین پور در ادامه اظهار داشت: شهرستان اسفراین قابلیتها و ظرفیتهای بسیاری در کنار صنعت دارد که باید مسئولین در جهت معرفی این شهرستان و ارتقا و رشد آن در همه زمینه ها اهتمام لازم را داشته باشند .

 

blog-banner-image