جنس:  AISI 4130
 

     کاربرد: ساخت شیرهای سرچاهی (صنعت نفت)

 

     وزن : 1522 کیلوگرم

manufacture-image

 

 

اطلاعات فنی:


4130 فولادی کم کربن و کم آلیاژ در استاندارد ASTM A29 می باشند که دارای مقدای کرم و مولیبدن می باشند که خاصیت استحکام بخشی دارند، با تغییرات عملیات حرارتی می توان به گستره وسیعی از خواص استحکام و چقرمگی دست یافت. این فولادها در شرایط عملیاتی حرارتی شده استحکام وچقرمگی خوبی برای قطعات در معرض تنش متوسط می باشند ارائه می دهد. این فولاد استحکام، تافنس، قابلیت جوش پذیری و ماشین کاری نسبتا خوبی دارند.
 

استانداردهای معادل

 

Country USA BS BS Japan
Standard ASTM A29 EN 10250/EN10083 BS 970 JIS G4105
Grades 4130 25CrMo4/1.7218 708A25/708M25 SCM430

 

ترکیب شیمیایی

 

Standard Grade C Mn P S Si Cr Mo
ASTM A29 4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.035 0.040 0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25
EN10250
/EN10083
25CrMo4/
1.7218
0.22-0.29 0.60-0.90 0.025 0.035 ≦0.40 0.90-1.2 0.15-0.30
JIS G4105 SCM430/
SCM2
0.28-0.33 0.60-0.85 0.030 0.030 0.15-0.35 0.90-1.2 0.15-0.30

 

Properties Metric
Tensile strength, ultimate 560 MPa
Tensile strength, yield 460 MPa
Modulus of elasticity 190-210 GPa
Bulk modulus (Typical for steel) 140 GPa
Shear modulus (Typical for steel) 80 GPa
Poissons ratio 0.27-0.30
Hardness, Brinell 217
Hardness, Knoop (Converted from Brinell hardness) 240
Hardness, Rockwell B (Converted from Brinell hardness) 95
Hardness, Rockwell C (Converted from Brinell hardness, value below normal HRC range, for comparison purposes only.) 17
Hardness, Vickers (Converted from Brinell hardness) 228

 

 

دیاگرام های CCT و IT :