مجتمع صنعتی اسفراین

  • اطلاعات هویتی
  • اطلاعات تحصیلی و توانمندی ها
  • اطلاعات شغلی

سامانه الکترونیکی ثبت نام متقاضیان همکاری

مرحله اول : اطلاعات هویتی


سامانه الکترونیکی ثبت نام متقاضیان همکاری

مرحله دوم : سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی گذرانده شده

سابقه ایثارگری
بارگزاری فایل رزومه

سامانه الکترونیکی ثبت نام متقاضیان همکاری

مرحله سوم : سوابق کاری و انتخاب شغل

متقاضی محترم فقط امکان انتخاب یک عنوان شغلی را دارید

گروه شغلی خود را با توجه به تخصص،مهارت و علاقه خود انتخاب نمایید

مهندسی

خدمات

کارشناس

امور رسانه و روابط عمومی

بهداشت و درمان

تکنسین

سوابق کاری

نوع همکاری