کنترل کیفیت در مرحله آماده شدن محصولات نیمه ساخته و نهایی نیز ادامه  میابد،از جمله اقداماتی که جهت بازرسی محصولات نیمه ساخته و نهایی در واحد کنترل کیفیت به انجام می رسد عبارتند از  :

تست و کنترل ابعادی :

کنترل ابعادی بسته به روش و مراحل ساخت محصولات ، ممکن است در مراحل متعددی نیاز باشد که مواردی مثل انحراف ابعادی قطعات ، اعوجاج ، عدم تقارن ،تابیدگی  و ... بررسی می شوند این کنترل صددرصد محصولات را شامل شده و با دقت بسیار بالا توسط پرسنل و با استفاده از تجهیزات کنترل ابعادی که به صورت معمولی،الکترونیکی و لیزری می باشند به همراه دستگاه تست التراسونیک انجام می شود .

تست کیفیت فولاد

 تست قطعات با دستگاه آلتراسونیک :

 واحد کنترل کیفیت مجتمع صنعتی اسفراین ، مجهز به مدلهای متعددی از دستگاه های آلتراسونیک از برندهای معتبر و با تکنولوژی روز دنیا بوده وپرسنل مجرب این واحد با اخذ مدارک معتبر وبین المللی جهت تست التراسونیک با بالاترین دقت به انجام این آزمون می پردازند .تست ها ،با توجه به امواج منتشر شده توسط دستگاه التراسونیک و پروپ های مناسب آن انجام می شوند . تحلیل ویژگیهای امواج مشاهده شده برروی صفحه دستگاه بیانگر وضعیت درونی و نوع و محل عیوب احتمالی در تمامی حجم محصولات می باشد که  با دقت قابل ملاحظه ای صورت می گیرد. پس ازتحلیل و کارشناسی نوع عیوب احتمالی ، در مقایسه با استانداردهای معتبر بین المللی محصولات تعیین وضعیت میشوند.

تست التراسونیک فولاد آلیاژی

تست ذرات مغناطیس

برای تست مغناطیسی محصولات ، از دو روش پودر آهن فلورسنت و پودر آهن قرمز می توان بهره برد .از این روش می توان برای یافتن عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح در قطعات فرومغناطیسی استفاده نمود. در این تکنیک تمام یا بخشی از قطعه مغناطیس شده و فلوی مغناطیسی از داخل قطعه عبور داده می شود. هر گاه عیبی در سطح یا نزدیکی سطح قطعه وجود داشته باشد باعث نشت فلوی مغناطیسی در قطعه می گردد که با پاشیدن ذرات ریز فرومغناطیسی بر روی سطح قطعه می توان ترک را زیر نور ماوراء بنفش مشاهده نمود.

 

این تست از دقت فوق العاده ای برخوردار می باشد .به طوریکه خراش های مکانیکی بسیار جزئی نیز در این روش توسط دستگاه یوک مغناطیسی به وضوح قابل شناسایی می باشند .

 

  تست مایع نافذ

یکی از روشهای آزمایش غیر مخرب است که برای آشکارسازی عیوب سطحی استفاده می شود ، این آزمون نیز توسط افراد مجرب و آموزش دیده در واحد کنترل کیفیت مجتمع صنعتی اسفراین به کار برده می شود.

 آزمایش سختی سنجی

سختی سنجی به طور گسترده ای برای بازرسی و کنترل محصولات مجتمع به  کار برده می شود.عملیات حرارتی یا کار گرم روی فلز معمولا به تغییر سختی و خواص مکانیکی منجر می شود. سختی سنجی وسیله ی سریع وساده برای بازرسی وکنترل سختی و خواص مکانیکی محصولات می باشد. تست های مربوط به سختی سنجی در واحد کنترل کیفیت آهنگری ، توسط چندین دستگاه بسیار مجهزبه صورت پرتابل و ثابت قابل انجام می باشند. پس از بررسی میزان سختی و مقایسه آن با استاندارد های تعریف شده محصولات تایید ویا به ایستگاه بعد ارسال می شوند .

تست التراسونیک 
 
 

     آنالیز محصول :

آنالیز محصول در خط تولید و حسب نیاز توسط دستگاه های کوانتومتر پرتابل در مراحل مختلف عملیات تولیدی بر روی قطعات انجام  شده و با آنالیز پاتیل و استانداردهای مرتبط تطبیق داده می شوند.

 

گواهینامه کیفیت :

پرسنل بخش صدور گواهینامه پس از بررسی و انطباق کلیه نتایج مربوط به تست ها و نتایج آزمایشگاهی ، نسبت به صدور گواهینامه کیفیت بر اساس استاندارد EN10204 اقدام می نمایند ، این گواهینامه ها حسب نیاز مشتری می تواند در دو وضعیت 1 - درج نتایج تست و بازرسی و وضعیت 2 -  درج محدوده استاندارد صادر گردد .

این گواهینامه ها برای ایجاد ضریب اطمینان بالا و جلوگیری از تکثیر غیر مجاز با نصب یک هولوگرام مزین به آرم و عنوان شرکت اعتبار یافته و نسخ فاقد هولوگرام و یا کپی گواهینامه معتبر نمی باشند