واحد کنترل کیفیت مجتمع صنعتی اسفراین ، از سه زیر مجموعه ، کنترل کیفیت موادواقلام ورودی، کنترل کیفیت ذوب و کنترل کیفیت آهنگری می باشد .اکثر پرسنل این واحد دارای مدارک معتبربرای بازرسی های مورد نیاز به صورت کاملأ تخصصی بوده و برخی از ایشان حسب نیاز به دوره های تکمیلی خارج از کشور اعزام شده اند .این واحد با در اختیار داشتن مدرن ترین و بروز ترین تجهیزات تست و بازرسی ، تست محصولات را در مراحل مختلف انجام داده و ارسال محصولات به مشتری ، مطابق تایید نهایی این واحد انجام می پذیرد ..