لیست مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
96/08 ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/09 ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/07 ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/06 ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/05 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96/04 ۷ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/03 ۷ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96/02 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
96/01 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
95/11 ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ مناقصه
95/12 ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95/11 ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95/10 ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95/09 ۱۶ دی ۱۳۹۵ مناقصه
95/08 ۲۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
95/07 ۲۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
95/06 ۱۲ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
95/05 ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
95/04 ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
95/03 مناقصه

با ما در ارتباط باشید

(021)88841182

info@esfst.com


 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

آدرس: 

کارخانه : خراسان شمالی - شهرستان اسفراین - کیلومتر 12 جاده بجنورد ، مجتمع صنعنی اسفراین

دفتر تهران:

میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه الوند ، پلاک 20