لیست مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندنوع
200971469000011 ۲۹ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
200971469000012 ۲۹ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
97/13 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/05 ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/12 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/03 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/11 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/09 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/10 ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/08 ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
97/06 ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/07 ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/05 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/04 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/03 ۶ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
97/02 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
97/01 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
96/32 ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/31 ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
96/30 ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه

با ما در ارتباط باشید

(021)88841182

info@esfst.com


 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

آدرس: 

کارخانه : خراسان شمالی - شهرستان اسفراین - کیلومتر 12 جاده بجنورد ، مجتمع صنعنی اسفراین

دفتر تهران:

میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه الوند ، پلاک 20